Paloeristys


                                                                            stenull-sprut.jpg

Lainsäädäntö asettaa erittäin suuret vaatimukset
paloeristysmateriaaleille ja sen levitysmenetelmille.
Sprefix S:n patentoitu ruiskueriste-menetelmä täyttää
vaativammatkin paloeristykselle asetetut vaatimukset.

Sprefix S menetelmässä eristekerros muodostuu homogeeniseksi ja saumattomaksi, jolloin negatiivisesti
palon leviämiseen vaikuttavia vahvikkeita tai kiinnikkeitä ei tarvita. Sperfix-menetelmä mahdollistaa erinomaisesti myös ahtaiden ja vaikeiden tilojen eristämisen.

Sprefix S sopii myös erittäin hyvin lisälämpö- ja äänieristeeksi sekä kondensinsitojaksi.